top of page

Werkwijze

Aanmelden

Aanmeldingen kunnen worden gedaan door uzelf maar ook door uw hulpverlener of een familielid. Dit kan telefonisch, via e-mail of door het contactformulier op onze website in te vullen. Zodra wij de aanmelding binnen krijgen maken wij een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Een hulpverlener of familielid mag natuurlijk aanwezig zijn bij dit gesprek. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid tot een telefonische intake.

Aanvraag

Het bewind dient te worden aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Wij helpen u graag met het invullen van deze aanvraag en zullen deze daarna voor u opsturen naar de desbetreffende rechtbank.

Intakegesprek

Tijdens de intake worden uw situatie en uw hulpvraag besproken en wordt uw financiële situatie in kaart gebracht. Er wordt een duidelijke uitleg gegeven over wat bewind inhoudt en wat dit voor u betekent. Ook zullen wij duidelijk uitleggen wat u wel of niet van ons kan verwachten.

Mocht tijdens het intakegesprek alsnog blijken dat niet aan de voorwaarden voor bewindvoering wordt voldaan dan zullen wij dit ook aangeven. Vanzelfsprekend kunt u na dit intakegesprek zelf ook aangeven toch geen gebruik te willen maken van onze diensten.

Wij vinden het erg belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft. Het intakegesprek is kosteloos.

 

Opstarten bewindvoering

Nadat de beschikking is afgegeven door de rechtbank en het bewind is uitgesproken vragen wij u om relevante stukken aan te leveren. Ook openen wij voor u een beheerrekening en een leefgeldrekening.

Aan de hand van de tot dan toe bekende inkomsten en uitgaven wordt er een budgetplan gemaakt. Hierna wordt in overleg met u bepaald hoeveel het leefgeld wordt. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald aan de hand van de ruimte in het budget, de gezinssamenstelling en de hoogte van de eventuele schuldenlast. Wij brengen alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft op de hoogte van het bewind en zullen hen vragen om het correspondentieadres aan te passen naar ons kantooradres. Alle financiële post wordt dan naar ons gestuurd.

Eén van onze taken is het optimaliseren van het inkomen Wij gaan controleren of u alle inkomenscomponenten waarop u recht heeft ook daadwerkelijk ontvangt en of u gebruik maakt van toepasselijke kortingsregelingen.

bottom of page