Bewindvoering, curatele en mentorschap
Home
Diensten
Procedure
Kosten
klachten
Privacy
Contact
Disclaimer
intake
klachten

 

 

 klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze
dienstverlening verzoeken wij u uw bezwaren eerst
schriftelijk voor te leggen aan uw eigen bewindvoerder, mentor of curator. U zult hierop tevens schriftelijk antwoord ontvangen.


Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u  uw klacht
altijd voorleggen bij het bewindsbureau van het 
kantongerecht te Maastricht , c.q. Roermond.
 

 

 
   


HomeDienstenProcedureKostenklachtenPrivacyContactDisclaimerintake